Nyrelidelse (Bright´ske sygdom)

Har barnlige forestillinger om at intet du gør er godt nok. Føler du duer ikke.
Føler dig som taber.

Comments are closed.