Nikotin hunger

Ønske om frihed og eventyr, som man søger at stimulere gennem cigaretterne.
Rygningen fordunkler imidlertid de virkeligt dybe længsler, den hyller dem i tåger.

Comments are closed.