knogleproblemer (brud)

Presser dig selv ud over din grænse. Arbejder for meget. Prøver at slippe ud af en vanskelig situation. Tror på at straffe dig selv – at du fortjener at blive mishandlet, enten mentalt, følelsesmæssigt eller fysisk. Holder ikke ord. Har nået det punkt, hvor du kan bryde sammen.Finder dig ikke i autoriteter.

Comments are closed.