Galdesten

Uforløst vrede. Modstand mod forandringer. Kolerikeren der ”udspyr gift og galde”. Forstenet sorg. Følelser som vrede, irritabilitet og nedtrykthed. Skuffelse over hvad du har nået i verden. Holder enten din vrede tilbage eller eksploderer. Føler dig såret og forsøger at finde nogen, du kan bebrejde for din smerte og lidelse. Har svært ved at tilgive. Galdesten tyder på nødvendigheden af at mildne og blødgøre bitterheden, at erkende at det er i orden at sige nej til andre og ja til vores egne behov. Vi behøver ikke at være fjendtlige for at få hvad vi behøver.

Comments are closed.