Fødselskramper – Eklampsi

Føler dig begrænset, fanget, fastlåst. Uvished om, hvordan du skal klare fremtiden. Frygt for øget ansvar. Føler dig usikker, utryg, ængstelig, truet. Bange for ikke at blive en god mor og være i stand til at sørge for dit barn. Beklemt ved udsigten til at miste din frihed og identitet. Føler dig magtesløs over for fremtiden.

Comments are closed.