Amning

Du føler dig utilstrækkelig. Bebrejder dig selv de problemer, du oplever. Er ekstremt stresset og overvældet af ansvaret ved at være mor. Prøver at kontrollere omstændighederne og føler dig magtesløs.

Comments are closed.