Alzheimers sygdom

Alzheimer sygdom er en degenerativ hjernelidelse, der medfører senilitet, konfusion, usammenhængende tænkning og undertiden aggressiv eller voldelig adfærd, samt alvorlig hukommelsessvigt og vrangforestillinger. Optræder hovedsagelig hos ældre.Du vil ikke være her på jorden. Du vil ikke møde dit liv som det er blevet for dig. Fordomme. Manglende udvikling og implementering af egne moralbegreber, som man kan stå inde for. Tab af styrke, manglende evne til at klare livet og for mange undertrykte følelser. Overvældet af tilværelsen, et ønske om at flygte til en anden tid. Har ikke lyst til at huske eller være nærværende. Føler dig fortabt og forvirret. Angst for at leve livet som det er. Frygt for at dø og give slip.

Comments are closed.