Tanker

Hvad er tanken?

Tanken, ifølge Martinus, er den magnetisme, den livskraft, på hvilket blodets konsistens og kvalitet og dermed individets hele virkelige lykke og velvære er baseret. Derved bliver tankens art, natur og kvalitet, hovedfaktoren i enhver form for et menneskes normale såvel som unormale fremtræden i tilværelsen. Hele kroppen udgør et stort område, hvor alle de mange organer er rene små universer. Hvis man forstørrede dem tilstrækkeligt op, ville man ikke se organerne, men man ville se partikler og tomrum. Man ville nede i mikroverden se et stjernesystem, der er analogt med det, vi ser oppe i verdensrummet. Disse stjerner, disse tomrum og partikler, er alså det, vor organisme består af. Disse partikler bliver ledet og styret igennem tomrummet. Imellem partiklerne er vor tanke. Det er således vor tanke, der styrer alle disse partikler.

imageBruce H. Lipton, cellebiolog

De små grupper af oprindelige folk, som overlever, opfatter stadig universet som ét. I oprindelige kulturer foretager man ikke den sædvanlige skelen mellem klipper, luft, og mennesker; alt er gennemtrængt af ånd, den usynlige energi. Lyder det ikke velkendt? siger han. Dette er kvantefysikkens verden, hvor stof og energi er fuldkommen viklet ind i hinanden. Og det er Gaias verden, som er en verden, hvor hele kloden opfattes som én levende, åndende organisme, der har brug for beskyttelse mod menneskets grådighed, uvidenhed og dårlig planlægning.

Bruce Lipton, har skrevet bogen ”Intelligente Celler”, hvor han fortæller om hvordan forbindelsen mellem krop og sind kan få vidtrækkende konsekvenser for vores helbred og udviklingsmuligheder. Hans forskning viser, at gener og dna ikke, som tidligere antaget, styrer vores biologi;

Dna bliver i stedet styret af signaler uden for cellen, det vil sige det indre miljø, vi selv skaber blandt andet gennem de energimæssige budskaber, der udgår fra vores positive og negative tanker – hjernefunktionen har således afgørende indvirkning på kroppens celler og ændring af underbevidste og begrænsende overbevisninger skaber derfor grobund for et gunstigt vækstmiljø.

Martinus siger i samklang med netop det, at alle kropslige sygdomme opstår fordi tankeklimaerne, altså de tanker vi tænker, ikke er optimale for vores indre miljø (vores mikrovæsener) i kroppen. Der opstår såkaldte magnetiske “kortslutninger” i vores organer og blodets kvalitet forringes. Blodet kommer jo rundt i hele kroppen og beriger og vitaliserer alle vores organer og livsprocesser, så hvis blodet ikke er i optimal tilstand er det negativt for vores celler i kroppen, hvilket kan medføre sygdom.


Lær at bruge din selvhelbredende kraft


Er det muligt at blive helbredt alene ved tankens kraft – uden medicin eller operation?
Sandheden er, at det sker langt hyppigere, end mange regner med. PLACEBOEFFEKTEN handler om dette fascinerende og betydningsfulde fænomen – at bevidstheden kan ændre kroppens fysiologi. Men kan man lære selv at fremkalde virkningen af placebo-effekten? Ja, bestemt, siger forfatteren Joe Dispenza.


Sørrens tanker omkring sundhed, “døden” og alle vores liv:

Jeg tænker at det er mærkeligt at vi mennesker i dagens tid ikke forholder os til om vi er evige eller bare er forgængelige som en bil eller en stol. Langt den største del af befolkningen skubber det fra sig, at vi måske aldrig kommer igen her på jorden. At alt er tilfældigt. Nogle er bare født heldige og andre uheldige. Nogle fødes fattige og nogle fødes ufattelige rige. Alt er tilfældigt?? Vi dør og så er det det. Slut for evigt. Jeg har nok gennem store dele af mit liv, haft en nysgerrighed om hvordan og hvorfor det hele er som det er.

Jeg synes ikke det er logisk, at det skulle være den fulde sandhed!

Jeg synes at vi nu om dage er meget fysiske: Vi – motionerer – arbejder – spiser – går i krig – bygger bygninger – skriver bøger – opfinder maskiner, osv. – Hvor er meningen?

Angst for dødens komme.

Min egen dødsangst er væk og min forståelse for andre menneskers situationer og liv er så naturlig, at jeg nogle gange kan blive helt forskrækket over at tænke, om jeg er blevet ufølsom, og ikke græder hvis jeg er vidne til tragiske hændelser, og jeg i min vished er overbevist om, at vedkommende som er død “blot” er kommet til sit “helle” og vil komme tilbage med en ny krop og et nyt liv på et andet tidspunkt.

Som Martinus siger: vi er her på jorden for at lære at leve livet, og elske vores næste (mennesker, dyr, planter, insekter, fugle, ja alt levende). Det giver mening. Hvordan vi så skal lære det, sker gennem de hændelser og episoder i vores liv, gode som mindre gode.

Vi kan ikke læse os til at blive gode mennesker, det kræver øvelse og daglig træning i årevis.

Reinkarnation

Jeg synes det er på tide at vi åbent taler om REINKARNATION, fordi det giver mennesker mening og at vores handlemåder har betydning for hvordan vi får det næste gang vi kommer tilbage. Alt har konsekvenser. Aktion giver reaktion. Det er en naturlov.
Det vi sår – høster vi.

Døden er en smuk overgang hvis vi med fred i sindet giver slip og lader os føre videre i vores egen udvikling, som forsætter efter vores hvileperiode er forbi i det åndelige. Når vi er ånd er vi fri for at være fysiske, hvilket er en dejlig tilstand da vi i vores tanke kan få “det” som vi tænker. Ingen sygdomme, intet had, ingen misundelse, ingen jalousi, men masser af kærlighed som vi jo alle higer efter her på jorden. Det der tiltaler mig ved MARTINUS er, som han siger: Vi kan ikke læse os til at blive et bedre menneske. Vi skal øve os i praksis, så at det til sidst bliver en vane at behandle andre kærligt. Vi skal ændre vores dårlige tanker til gode, hvilket er en altafgørende faktor for vores helbred og vores omgivelser. Det kan vi ikke lære på ET liv, men må komme her på jorden mange gange for at øve os. Der er flere videnskabsmænd som efterhånden ser åndsvidenskaben og kvanteteorien som det næste skridt vi alle skal forstå.


Videnskaben nærmer sig Martinus

Hjerteforskning i USA

HeartMath Instituttet’s forskning i hjerterytmer og hjertekohærens dokumenterer, at positive følelser, såsom taknemmelighed, ændrer hjertets grundlæggende rytme. Denne forandring i hjertets arbejde spiller en væsentlig rollefor vores hjernebølger, vores hjerte, kredsløbet, hormonsystemet, immunforsvaret, vores kognitive og fysiske præstationer, smerteoplevelser samt har indvirkning på mange af vores folkesygdomme. Når vi er under, f.eks. stress har vi altså mulighed for selv, ved simple øvelser, at styre hvorledes vores hjerte/hjerne arbejder, bedst muligt, skal hjælpe os igennem en stresset hverdag.

Menneskets egne iboende ressourcer.

En anden anerkendt fransk neuropsykiater David Servant-Schreiber anbefaler en ny lægevidenskab som er en følelsesorienteret lægevidenskab uden terapi og Fontex(lykkepiller). Han beskriver flere metoder der alle i højere grad henvender sig til kroppen og den emotionelle hjerne end til sproget og tænkningen, og som alle drager nytte af de selvhelbredende mekanismer, der findes i sindet og hjernen. Selvom problemer som angst, stress og depression forsat er stigende – faktisk siger en undersøgelse, at op mod 50-70 % af alle konsultationer hos praktiserende læger skyldes psykiske forstyrrelser – så bliver de mennesker, der lider af disse sygdomme mere og mere skeptiske over for psykiatriens traditionelle grundpiller: medicinering og psykoterapi. David Servant-Schreiber har skrevet bogen ”Behandling af stress, angst og depression uden medicin eller terapi”.

Forsøg med menneskelig energi/bevidsthed

I USA har man i mange år studeret hvorledes energi er koncentreret bevidsthed. I en undersøgelse fra 1993, som blev beskrevet i tidsskriftet ADVANCES, udførte hæren nogle forsøg for at fastslå helt nøjagtigt, om følelser/dna-forbindelsen stadig er der efter en adskillelse, og i bekræftende fald på hvilken afstand? Forskerne begyndte med at tage en vævsprøve og noget dna fra slimhinden i munden fra en frivillig. Disse prøver blev isolerede og blev ført til et andet lokale i samme bygning, hvor man begyndte at undersøge et fænomen, som moderne videnskab siger, ikke burde eksistere. I et specialdesignet kammer blev der foretage elektriske målinger af dna´et for at se om det reagerede på følelserne hos den person, det stammede fra, mens donoren befandt sig i et andet lokale nogle hundrede meter væk. I dette rum viste man personen en række billeder på video. Dette videomateriale var skabt med henblik på at fremkalde ægte følelser i kroppen og gik fra livagtige krigsoplevelser og erotiske billeder til komik. Tanken var, at donoren skulle opleve et spektrum af virkelige følelser inde for et kort tidsrum. Samtidigt blev der foretaget målinger i et andet rum på hans dna for at vise dets reaktioner. Resultatet var forbløffende. Når donoren oplevede følelsesmæssige ”højdepunkter” og ”dyk”, viste der sig en kraftig elektrisk reaktion i hans celler og dna i nøjagtigt samme øjeblik. Selv om en afstand på flere hundrede meter skilte donoren og vævsprøverne, opførte hans dna sig, som om det stadig hang fysisk sammen med hans krop. En anden forsker Dr. Backster beskrev hvordan han og hans team efter det oprindelige forsøg havde fortsat deres undersøgelser over endnu større afstande. På et tidspunkt var donoren skilt fra sine celler/dna af en afstand på ca. 550 kilometer. Hvis dna og donor overhovedet skal have nogen forbindelse, må der være” noget” som knytter dem sammen. Forsøget viste at der findes en hidtil ukendt form for energi mellem levende væv. Celler og dna kommunikerer gennem dette energifelt. Menneskelige følelser har direkte indflydelse på levende dna og afstand synes ikke at have nogen betydning for virkningen.

Eksempel på reinkarnation

Når jeg ser f.eks. på YouTube at en lille pige på 2-4 år spiller violin som en Sibelius er jeg ikke i tvivl om, at det er en evne som hun har tillært fra tidligere inkarnationer. Det ligger IKKE i hendes gener, men i det Martinus kalder overbevidstheden som følger os fra liv til liv, hvilket også er i tråd med Bruce Liptons videnskabelige undersøgelser at det er ”miljøet” udenfor cellen der er det afgørende for hvad vi udvikler os til. Hans erfaring er også at børn som adopteres ind i familier hvor der er en eller flere der har kræft, har stor risiko for også selv at få kræft. Igen et eksempel på at det er ”miljøet” der er afgørende for vores liv.

 

 

Comments are closed.