Reumatisme (gigt)

Perfektionisme, vil kontrollere alt. Mangel på kærlighed. Langvarrig bitterhed. Vægring ved at ændre en stivnet, forældet indstilling. Er stiv, dominerende, overlegen og selvretfærdig. Dybtliggende nag, vrede og bitterhed. Ude af stand til at tilgive og komme videre.
Bebrejder andre i stedet for selv at tage ansvar. Tror, at du er offer for dit eget liv. Manglende nuancering, som om alting enten er sort eller  hvidt.

Comments are closed.