Lammelse

Ude af stand til at håndtere livets pres og ansvar. Modsætter dig forandring. Sidder fast. Tror at der ikke er noget valg og ingen udvej. Føler, at du ikke er ønsket af nogen. Afvisning fra familie og venner. Føler dig tilsidesat og overset. Frygt for fremtiden. Chok fra en traumatisk oplevelse, der stadig sidder i kroppen.

Comments are closed.