Hoste

Modstand mod forandring. At holde igen. Behov for at gø som en hund over noget, man ikke får sagt. ”Se og hør mig. Modstand mod at gennemføre de nødvendige handlinger i livet. Føler dig overvældet af bekymringer, frygt og stress. Forsøger at blande dig i andres liv og fokuserer på at løse Deres problemer, i stedet for at klarer dine egne, idet du leder opmærksomheden væk fra dig selv. Bliver let irriteret på mennesker, navnlig dine nærmeste. Kritisk over for dig selv. Bliver let påvirket af andre.

Comments are closed.