Forstoppelse

At holde fast i fortiden. Frygt for forandring. At nægte at give slip på gamle ideer eller situationer. Manglende tillid til livets gang. Tilstanden ses hyppigst hos kontrollerende og fastlåste personlighedstyper, som er bange for de følelser der kunne dukke op, hvis denne kontrol ikke var tilstede.

Comments are closed.