Allergier

Hvorfor er du allergisk og overfor hvem? Du tror ikke du er noget værd. Du bliver let irriteret. Små ting får for stor betydning. Føler dig generet af andre mennesker. Giver din styrke til andre. Giver andre mennesker og situationer skylden for dine egne negative reaktioner. Kan ikke holde op med at beskæftige dig med mennesker, der har såret dig. Har svært ved at tilgive krænkelsen eller se noget positivt i den. Undertrykt gråd. Lader dig kontrollere og manipulere af andre, for derefter at straffe dem, ved at forholde dem kærlighed og venlighed. Formår ikke at afgrænse dig i forhold til andre. Se
også fødevarerallegier/overfølsomhed.

Comments are closed.