Psykisk årsag til sygdom

Lad os se på forskellige sygdomme som mange mennesker idag lider af:

Der kan selvfølgelig være hormonelle/fysiske/kemiske/miljømæssige årsager, men tit er det vores tankemønstre og de følelser der ligger bag vi handler efter, som er den virkelige dybere liggende årsag bag sygdommen.

Den kendte amerikanske cellebiolog Bruce Liptons forskning viser, at gener og dna ikke, som tidligere antaget, styrer vores biologi; dna bliver istedet styret af signaler udenfor cellen, det vil sige det indre miljø, vi selv skaber blandt andet gennem de energimæssige budskaber, der udgår fra vores positive og negative tanker- hjernefunktionen har således afgørende virkning på kroppens celler og ændring af underbevidste og begrænsende overbevisninger skaber derfor grobund for et gunstigt vækstmiljø. ( Læs bogen – “Intelligente celler”).

Når du ser på sygdommen eller symptomet så læs alle forslag igennem og mærk efter, om der er nogle af de nævnte årsager der kunne passe på dig. Det behøver IKKE at være dem allesammen, men måske nogle enkelte af dem som særligt siger dig noget.

Hvilke tanker har du tænkt, som kan være årsag til, at du har denne sygdom eller dette symptom? Giv dig tid til at mærke og tænke efter, og være helt 100% ærlig over for dig selv.

Spørg eventuelt nogle af dine nærmeste pårørende, familie eller en god ven, som du har tillid til, om de kan “se” nogle af dine handlingsmønstre som idag er dårlige for dig. Det er nemlig ikke altid at vi selv kan se, om vores tanke og handlingsmønstre er optimale for os, da vi har gjort dem i lang tid, ja måske helt tilbage fra barndommen.

Hvis du synes, at der er nogle af tankeforslagene der har relevans for dig, så tænk efter, om du har mulighed for at handle og tænke på en anden måde i fremtiden, og derved gøre det således, at det bedre passer til dig og dit liv, lige nu.
Et er sikkert, din krop vil reagere positivt på din nye måde at tænke og handle på, og du forebygger samtidig, at sygdommen eller symptomerne ikke forværres. Nogle symptomer ophører ganske enkelt.

Vær tålmodig – vi ændrer os ikke fra det ene øjeblik til det andet, men jo oftere du øver dig på din nye tænkemåde og handler efter den, jo mere vil det blive den måde at tænke på, som vil virke for dig i fremtiden.
Du skal regne med at dine “omgivelser” alså familie, venner, kolleger og andre vil reagere anderledes på din nye måde at tænke og handle på, end du har været er vandt til.
De skal nu bruge lidt tid til at forholde sig til den nye dig, som du nu er.

Hvis du møder meget “modstand” i din nye måde at tænke og være på, og ikke føler du helt selv kan gennemskue hvorledes du kommer videre, kan det være at du skal søge hjælp hos en professionel terapeut, som kan hjælpe dig videre. Det vil være ærgerligt hvis du “falder tilbage” til dine gamle reaktionsmønstre og symptomerne opstår igen på ny.
Husk på at, DU er det værd!

Læs bogen
Bogen er en lille guide til de mennesker der ligesom jeg selv, er interesseret i at være deres egen mester og selv tage styringen og ansvaret for deres eget liv, samt at formidle indsigter til mennesker som ikke til daglig fokuserer så meget på hvad årsagerne til eventuelle kropslige symptomer er, og give forslag til hvad man selv kan gøre for at forbedre og ændre sit liv i en anden og måske bedre retning. Køb bogen nu på saxo

SYGDOMME OG SYMPTOMER Inspireret af Louise L. Hays tanker, mine egne erfaringer som menneske, min erfaring som lærer og mit virke som krops og psykoterapeut gennem 25 år med fokus på mine klienters problemer og sygdomme, samt Tandlæge Dorte Bredgaards erfaringer vedrørende tændernes betydning som “kommunikator” for forkerte handle og tankemønstre. :

Måske er der nogle af disse ovennævnte handlingsmønstre som kan være årsagen? Hvordan kan jeg ændre et dårligt handlingsmønster? – Ved at sætte fokus på det! – og så se om der kunne være en anden måde, der er bedre at reagere på i de forskellige situationer. Det er svært at ændre handlingsmønstre som man måske har handlet efter et helt liv, men begynd NU – Søg eventuel professionel hjælp, da det er nødvendigt at øve sig og øve sig, mange gange, på det nye handlingsmønster og give dig selv ros hver gang du prøver, også når du fejler!  –  Det gamle ordsprog: “øvelse gør mester” virker!

Comments are closed.